ja o sobie

inni o mnie

biografia

wystawy

kontakt

 
  : Maria Kulesza :

:: GALERIA ::        

 
 

Rzeźby    

 

Witraże    

 

Obrazki       
szklane
      

 

Wernisaż     
"Właśnie szkło"     

 

Zawsze interesowało mnie szkło – jego tajemnica; to, że żyje właściwie tylko dzięki światłu; sugeruje, a nie ustala; daje widzowi swobodę tworzenia własnych obrazów. Szkło jest dla mnie fascynującym materiałem, przez który próbuję przekazać moje spojrzenie na rzeczywistość.

Tematem moich szklanych rzeźb jest najczęściej człowiek – wizerunek jego postaci lub portret meta-fizyczny. Na początku były to prace nasuwające skojarzenia z władcami starożytnych cywilizacji, książętami; późniejsze dotyczyły także współczesności.

Nazywam je Portretami metafizycznymi XXI. wieku – czasu, w którym cywilizacja przenika duchowość człowieka. Duchowość ta jest coraz częściej zastępowana techniką, mediami, pieniądzem, np. prace Midas, Cybernimfa. Są to realizacje pełne metaforycznych refleksji nad człowiekiem a zarazem fantazyjne i oryginalne obiekty szklane.

W ostatnim czasie powróciłam do bliskiej mi kiedyś tematyki starożytnych podróżników, przemierzających nieznane morza w kruchych łupinach. Tajemniczy świat Celtów i Wikingów inspiruje mnie przy tworzeniu szklanych obrazków-kolaży. Łączę w nich wykorzystywane już wcześniej techniki witrażu, grafiki i inne.

Podróżnicy z moich prac wyruszali w drogę, by odkryć tajemnice znajdujące się tuż za horyzontem, by poszerzyć granice swojego świata. Teraz wszystkie mapy są już narysowane i tajemnicy poszukujemy w rejonach niewidzialnych.

 

1988-93
ASP Wrocław, szkło arty-styczne, grafika

1994
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za pracę dyplomową na wystawie Najlepszych Prac Dyplomowych Ucze-lni Artystycznych

Od 1997
- współprac z Przeglądem  Piosenki Aktorskiej we  Wrocławiu, twórczyni sta-tuetek-nagród
- scenografia teatralna

Od 1998
autorka statuetki dla lau-reatów Nagrody im. Agnie-szki Osieckiej dla młodych talentów

 
           

ja o sobie

inni o mnie

biografia

wystawy

kontakt